3D-mätning


Att mäta för 3D optimering är inget man kan ta lätt på. Många parametrar måste det tas hänsyn till: svarta stockar, luddiga stockar, hög banhastighet, ont om plats. Sedan år 2000 har vi använt Sick IVP Ruler 1200E mäthuvuden. 

Med en upplösning på 1024x512 pixlar och en praktisk mäthastighet på upp till 1000Hz lyckas Ruler 1200E leva upp till dom krav som ställs. En mängd data filtreras bort, men ju mer data man har till att börja med ju större sannolikhet är det att man efter filtrering kommer att ha en riktigt sann bild av stocken, det vi kallar ”True Shape”. 

Mäthuvudena är tillräckligt bra för att kunna ”se” Buler och på så vis kunna hjälpa till med Kvalitetsbestämning. ”Yttre Form, Inre Kvalitet.” En stockmätram består av 3 mäthuvuden fördelningskort, spänningsmatningar och GB- switch. 

Mätramen byggs färdigt hemma med matningar och pulsgivarfördelningar, det enda som behövs kopplas in är 220VAC, pulsgivare och en CAT6 kabel för data. 

För mer utförlig information följ vår länk till Sick IVP.
 
laddar