3D-optimering 
3D-mätning är hörnstenen i en framgångsrik sönderdelning. Milltech har sedan 1998 använt optimeringssystem från välrenommerade MPM från Vancouver, BC.

Systemet finns installerat i hundratal över hela världen och kan idag fulloptimera Helstam, Stock, Block och Bräder. Optimeringen tar hänsyn dels till stockens verkliga form och till dom mekaniska begränsningar som sönderdelningsmaskinerna har.

Marknadens förmodligen mest avancerade och enkla grafiska användarinterface ser till att man snabbt och enkelt kommer igång med systemet och kan börja använda det till fullo.

En avancerad databas ser till att det är enkelt att kundanpassa rapporter, och det görs direkt vid driftsättningen. MPM:s programmerare kommer alltid över och driftsätter och utbildar själva. Dom vill vara säkra på att kunderna blir 100% nöjda, och vill ha feedback för nya idéer och lösningar. På detta sätt förs utvecklingen framåt och nya användbara funktioner dyker hela tiden upp.

Vi har anpassat scannersystemet för olika på marknaden förekommande fabrikat såsom, Sick IVP, Hermary, Perceptron, JoeScan etc. 
laddar