Kontaktorställverk 


Vi har sedan ett antal år en egen verkstad där vi konstruerar och bygger kontaktorställverk för sönderdelning och sortering. 

Allt från ett par motorer upp till ca 4MW installerad effekt har levererats från oss. 

Vi bygger effektivt, och väldokumenterat, och integrerar gärna avancerade säkerhetssystem.  
laddar