MillConcept 


All styrning bygger på att man vet när saker skall gå till resp. gå ifrån. 

För att få ett enkelt och enhetligt system för olika applikationer har Milltech utvecklat ett eget PC-program ”MillConcept” där man med enkla medel kan konfigurera upp tabeller för olika funktioner. PLC programmeraren bestämmer från början vilka tabeller som skall ingå i en anläggning, det kan vara systemparametrar, offsettabeller, sortbildningstabeller etc.

Programmet medger att man enkelt i efterhand kan komplettera med flera tabeller om kunden önskar fler funktioner. MillConcept har även en avancerad databas för produktions rapportering såsom volymer, stopptid/gångtid etc. 
laddar