Styrsystem 


Vi använder Schneider styrsystem till nästan allt.

Typen är Modicon TSX Premium, och till sågstyrningar är det modell 57 354 som används mest.

Distribuerade I/O av olika former ex. vis. FIPIO för I/O i linjen och ASI för styrning och övervakning i kontaktorställverk. Ett typiskt styrsystem för en sågstyrning kan innehålla upp till 8-10 olika bussar med olika funktioner.

T. ex.: 4 ASI bussar för kontaktorställverk
1 Ethernet för servon
1 Ethernet för operatörsterminaler och optimering
1 Profibus för elservostyrning
1 Ethernet för frekvensomvandlare
1 eller flera seriella för att samla in data från ex.vis råsortering.

Vi bygger själva vårt styrskåp och får på så sätt en flexibilitet och en integration som gör livet enklare även efter driftsättningen. 
 
laddar